Prawnik nieruchomości Poznań

Prawnik nieruchomości w mieście Poznań – specjalizuję się w zakresie prawa cywilnego rzeczowego dotyczącego nieruchomości i posiada niezbędne doświadczenie w tym zakresie. Zarówno zarządzenie nieruchomościami, jak i obrót nimi, czy też zarządzanie procesem inwestycyjnym związanym z nieruchomościami jest złożonym zagadnieniem. Prawo nieruchomości wymaga znajomości wielu przepisów prawa.

Prawo nieruchomości – prawnik nieruchomości w mieście Poznań świadczy pomoc prawną w zakresie:
 • właścicieli nieruchomości (podmiotów indywidualnych),
 • podmiotów gospodarczych,
 • deweloperów oraz wspólnot mieszkaniowych czy też spółdzielni mieszkaniowych.
Prawo nieruchomości – pomoc prawna z tego zakresu obejmuje w szczególności:
 • Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • Przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości oraz reprezentacja w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • Reprezentacja i doradztwo w trakcie procesów komercjalizacji obiektów handlowych, biurowych,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów najmu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, dzierżawy,
 • Pomoc przy zniesieniu współwłasności, w tym analizie i wskazaniu współwłaścicielom najwłaściwszego sposobu zniesienia współwłasności, uczestniczenie w negocjacjach oraz reprezentacja przed sądem w postępowaniu o zniesienie współwłasności,
 • Eksmisje, sprawy o odszkodowanie od gminy w związku z nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych, dochodzenie roszczeń z tytułu czynszów i innych opłat niezależnych od właściciela,
 • Służebności i zasiedzenia nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości,
 • Obsługa prawna w zakresie dotyczącym działania inwestorów, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości,
 • Spory budowlane, spory z deweloperami, dochodzenie kar umownych i odszkodowań z tytułu opóźnienia w oddaniu lokalu mieszkalnego, budynku, dochodzenie roszczeń związanych z wadami w oddanym lokalu mieszkalnym, budynku, sporządzaniu i opiniowaniu umów o roboty budowlane, sporządzaniu i opiniowaniu umów deweloperskich,
 • Prowadzenie spraw przed sądem wieczystoksięgowym,
 • Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu nieruchomości m.in. z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania i planowania przestrzennego i innych. Więcej na ten temat dowiesz się w zakładce specjalizacji pod tytułem „Prawo Administracyjne”.

Szeroko rozumiane prawo nieruchomości jest bardzo rozległą dziedziną prawa, uregulowaną przez wiele ustaw i nie sposób zamieścić tutaj wszystkich potencjalnych spraw mogących wyniknąć na tym tle. Jeśli potrzebny jest Państwu prawnik nieruchomości oraz pomoc prawna z tejże dziedziny, a Państwa szczególny przypadek nie został wymieniony, zapraszamy do kontaktu.