Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest bardzo szeroką i różnorodną gałęzią prawa. Reguluje ono przede wszystkim relacje między organami administracji publicznej, a obywatelami, ale też i podmiotami gospodarczymi.

Kancelaria z uwagi na swoją specjalizację w zakresie nieruchomości, głównie reprezentuje podmioty w procesie inwestycyjnym. Dotyczą one nieruchomości i powiązanych z tym procesem spraw administracyjnych np. w zakresie prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami i innymi. Więcej na ten temat dowiesz się w zakładce specjalizacji pod tytułem „Nieruchomości”.

Prawo administracyjne – reprezentacja.

Kancelaria może Państwa reprezentować we wszelakiego rodzajach postępowań przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Sporządzimy odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższe dotyczy również postępowań nadzwyczajnych jak na przykład stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej i wznowienie postępowania administracyjnego. Kancelaria udzieli szczegółowych oraz profesjonalnych porad lub może reprezentować Państwa stanowisko przed sądem.

Prawo administracyjne – porady, opinie.

Potrzebują Państwo porady prawnej z zakresu prawa administracyjnego? Kancelaria udzieli Państwu doraźnej porady, jak również przygotuje dla Państwa opinię prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego.  Szczególnie w specjalizacji kancelarii w zakresie nieruchomości m.in. prawa o gospodarce nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego (procesu inwestycyjnego) i innych.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami m.in. dotyczącego uzyskiwania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, podziału nieruchomości i scalenie nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości oraz innych.

Prawo administracyjne – profesjonalne przygotowanie.

Kancelaria do każdej sprawy podchodzi z pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz rzetelnym przygotowaniem. Przed każdą sprawą dokładnie analizujemy stan prawny i stan faktyczny oraz wybieramy odpowiednią taktykę, która pomoże osiągnąć zamierzone cele naszych klientów.

Przy sprawach z zakresu prawa administracyjnego kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi oraz zarządcami nieruchomości.

Mają Państwo sprawę lub problem z zakresu szeroko rozumianej dziedziny prawa administracyjnego? Zapraszamy do współpracy i kontaktu. Umówimy się na spotkanie, aby przedyskutować Państwa przypadek, a następnie wspólnie ustalimy plan działania. Będą mogli Państwo zdecydować, jakiej pomocy oczekują – doraźnej porady, wydania opinii na konkretnym przypadku, czy też reprezentowania Państwa interesów przed organami administracyjnymi lub sądem administracyjnym.