Prawo cywilne

Prawo cywilne jest najszerszą gałęzią prawa i reguluje wiele działów (dziedzin) prawa.
Kancelaria oferuje pomoc prawną w szczególności w zakresie:

Prawo cywilne rzeczowe – Nieruchomości

W zakresie prawa cywilnego rzeczowego, które dotyczy nieruchomości, kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w następujących sprawach:

 • Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • Przygotowanie wszelakiego rodzaju umów nabycia nieruchomości, komercjalizacji obiektów, umów najmu, umów deweloperskich i innych,
 • Reprezentacji podmiotów w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu czynszów najmu i innych opłat niezależnych od właściciela, eksmisji,
 • Sporów z deweloperami,
 • Oraz wiele innych.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy do zakładki specjalizacja pod tytułem „Nieruchomości”.

Prawo cywilne – Prawo spadkowe

Kancelaria zajmuje się także prawem cywilnym z zakresu prawa spadkowego:

 • Postępowania o przyjęcie, odrzucenie spadku, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (z ustawy, jak i z testamentu),
 • Sporządzanie testamentów i innych umów prawa spadkowego,
 • Reprezentacja podmiotów w postępowaniu o zachowek, o dział spadku,
 • Oraz wiele innych.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy do zakładki specjalizacji pt. „Prawo Spadkowe”.

Prawo cywilne – Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zajmujemy się także doraźnie prawem cywilnym z zakresu sprawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • Sprawy rozwodowe i o separację,
 • Sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • Sprawy o podział wspólnego majątku małżeńskiego,
 • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i inne.
Prawo cywilne – Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc doraźna w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy:

 • Udzielamy porad prawnych, sporządzamyprojekty pism procesowych i umów,
 • Reprezentujemy pracowników, bądź pracodawców przed sądamii organami na przykład przed Państwową Inspekcją Pracy.
 • Oraz inne,

Prawo pracy jest szeroką dziedziną prawa cywilnego i nie sposób zamieścić tutaj wszystkich potencjalnych spraw mogących wyniknąć na tle prawa pracy.

Prawo cywilne – sporządzanie umów, analiza i opiniowanie umów, sporządzanie pism procesowych.

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną przy sporządzeniu oraz opiniowaniu wszelkich umów cywilnoprawnych, jak i handlowych.

W związku ze specjalizacją kancelarii w zakresie nieruchomości, w szczególności zajmujemy się umowami dotyczącymi dzierżawy, najmu lokalu mieszkalnego (w tym okazjonalnego i instytucjonalnego), najmu lokalu użytkowego, umowy dożywocia, umowy sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich i innych.

Kancelaria sporządza we wszystkich wyżej wymienionych sprawach i dziedzinach prawa pisma procesowe na przykład: pozwy, zażalenia, apelacje, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skargi kasacyjne, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych i inne.