Prawo spółek handlowych

Prawo Spółek Handlowych – Sprawy Korporacyjne.

Zastanawiacie się Państwo nad założeniem własnej firmy, ale nie wiecie, od czego zacząć? Nie mają Państwo pojęcia, jaką formę działalności gospodarczej wybrać lub która z form działalności gospodarczej jest dla Państwa najbardziej opłacalna? Prawo spółek handlowych jest tematem dla Was!

Poszczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych charakteryzują się odrębnymi reżimami prawnymi. Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy obowiązującego prawa dopuszczają w niektórych przypadkach swobodę uregulowania pewnych rozwiązań. Pozostawia to zainteresowanym możliwość indywidualnego określenia zasad funkcjonowania spółki. Może mieć to istotne znaczenie, gdyż niestandardowe rozwiązania niosą ze sobą określone konsekwencje prawne. Wobec czego ważne jest, w szczególności, gdy zakłada się Spółkę z obcym inwestorem, aby poszczególne rozwiązania pozostawały przemyślane i wprowadzane w sposób świadomy.

W świetle ciągle zmieniających się przepisów prawa, doświadczenie kancelarii pomoże Państwu w zrozumieniu wszelkich aspektów prawnych, związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej, gdyż mamy świadomość, iż wybór właściwej formy prowadzenia działalności stanowi pierwszy i nierzadko najważniejszy krok decydujący o powodzeniu i opłacalności prowadzonego przedsięwzięcia.

Prawo spółek handlowych i sprawy korporacyjne –  kancelaria oferuje pomoc prawną w następującym zakresie:
  • Doradztwa prawnego w kwestii zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i zakładania spółek prawa handlowego,
  • Rejestracji działalności gospodarczej. W tym zakresie kancelaria przygotowuje wszelką dokumentację niezbędną do założenia określonej działalności gospodarczej i późniejszą kompleksową obsługą tegoż podmiotu.
  • Zakładania podmiotów gospodarczych tj. Spółek w tzw. trybie s24,
  • Reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniu rejestracyjnym przed sądem.
  • Kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu spraw korporacyjnych, które chętnie dla Państwa poprowadzi i przygotuje dokumentacje na Zgromadzenia Wspólników, posiedzenia Zarządu lub innych organów, statuty, regulaminy i inne,
  • Doradztwa w zakresie łączenia, przekształcania oraz podziału spółek handlowych,
  • Rozwiązywania sporów między wspólnikami lub akcjonariuszami Spółek prawa handlowego,
  • Reprezentacji podmiotów gospodarczych przy dochodzeniu należności i windykacji należności,
  • Reprezentacji podmiotów przy wyegzekwowaniu odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania wobec członków zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Doradztwa, przygotowania dokumentacji i reprezentacji Spółek w procesie likwidacyjnym.

Prawo spółek handlowych, jak i sprawy korporacyjne są szeroką dziedziną prawa i nie sposób zamieścić tutaj wszystkich potencjalnych spraw mogących wyniknąć na tym tle.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej z tejże dziedziny prawa, a Państwa szczególny przypadek nie został wymieniony, zapraszamy do kontaktu. Udzielimy profesjonalnej pomocy, z której będą Państwo zadowoleni.