Sprawy spadkowe Poznań

Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę we wszelkich sprawach z dziedziny prawa spadkowego. Sprawy spadkowe w mieście Poznań – tylko w Kancelarii Mariana Wesołowskiego.

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Co do zasady majątkowe prawa i obowiązki zmarłego z reguły przechodzą na spadkobierców, a nie wygasają.

Śmierć osoby bliskiej, na gruncie prawa cywilnego z zakresu prawa spadkowego, nie jest sytuacją obojętną i powoduje konieczność uregulowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego.

Pozostawiony spadek przez spadkodawcę to nie tylko rzeczy ruchome, nieruchomości czy wierzytelności, lecz także długi obciążające spadek, które mogą przekroczyć wartość czynną spadku. Nie złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie przewidzianym przepisami prawa, może dla spadkobierców rodzić negatywne konsekwencje prawne.

Wbrew powszechnej opinii warto nadmienić, iż spory wynikające z prawa spadkowego są bardzo często sprawami trudnymi i zawiłymi, wobec czego zawczasu jest lepiej skorzystać z doświadczenia profesjonalnego podmiotu zajmującego się sprawami w ramach prawa spadkowego.

Prawo spadkowe – kancelaria posiada doświadczenie w następujących sprawach:
  • Badanie i ustalania kręg spadkobierców,
  • Przygotowywanie testamentów, w tym w dokonywanie zapisów i poleceń oraz wydziedziczanie spadkobierców,
  • Reprezentacja i prowadzenie postępowań sądowych, mających na celu zakwestionowanie ważności pozostawianych przez spadkodawcę testamentów,
  • Dochodzenie i reprezentacja podmiotów w sprawach o zachowek,
  • Przygotowywanie umów dotyczących spadku, na przykład zrzeczenia się dziedziczenia po spadkodawcy,
  • Reprezentacja podmiotów w postępowaniach o przyjęcie spadku, odrzucenie spadku oraz stwierdzenie nabycia spadku (zarówno z ustawy, jak i z testamentu),
  • Doradztwo, przygotowanie i współpraca w zakresie przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • Reprezentacja w sprawach o dział spadku po spadkodawcy i zniesienie współwłasności,

Prawo spadkowe – w jego zakresie kancelaria współpracuje przy sporządzaniu umów wymagających formy aktu notarialnego z kancelarią notarialną, co pozwala na zachowanie odpowiedniej jakości świadczonej pomocy prawnej.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej z dziedziny prawa spadkowego, a Państwa szczególny przypadek nie został wymieniony powyżej, zapraszamy do kontaktu. Udzielimy profesjonalnej pomocy, z której będą Państwo zadowoleni.